Burçlara Göre Esma Ül Hüsna Nedir ?

Burçlara Göre Esma Ül Hüsna Nedir ? 

Yaratılmış her şeydeki düzeni gün geçtikçe, yeni bir şeyler öğrendikçe çok daha iyi kavrıyoruz.

Bilgi inançla birleşiyor ve her doğrulama kuşkuya yer bırakmadan, hayretle deneyimlediğimiz oluşlara yeni kapılar açıyor. 

Yaradan noktalardan kürelere (gezegenlere) her şeyi öylesine mükemmel bir düzen içinde birbirine bağlamış ki bizce bunu görememek için ayrıca bir çaba sarf etmek gereklidir.
 
Burçların ve onları oluşturan gezegenlerin konumlarının üzerimizdeki etkisi artık bilimsel olarak da su götürmez bir gerçektir.  

Bilimsel olarak ispatlanmadan çok önce bizim kutsal kitabımızda ve diğer bir çok dinsel metinde gezegenler ve haklarında aktarımlar mevcuttur.
 
Vereceğimiz birkaç örnekte bunları açıkça görebilirsiniz;
 
Muhakkak sizin Rabbiniz, O Allah'tır ki, altı günde(devirde), gökleri ve Arz'ı yarattı. Sonra Arş'a istiva etti(yöneldi). Geceyi, kendisini sürekli takip eden gündüzle örttü. Güneş'i, Ay'ı ve yıldızları, emrine boyun eğdirdi. Yaratma da, emir de, (Allah'ın) değil midir?

[ARAF(7)/54]
 
O (Allah) ki, Güneş'i bir ışık(foton) kaynağı, Ay'ı ise nur(aydınlık-yansıma) kıldı. Seneleri ve 'hesabı' bilesiniz diye, (Ay'a) menziller(duraklar) takdir etti. Allah, bunları ancak hak ile yarattı. (Allah), anlayan bir kavim(topluluk) için ayetlerini, bu şekilde açıklar.
 
[YUNUS(10)/5]
 
O (Allah) ki, gökleri, desteksiz bir şekilde yükseltti. Onu görmektesiniz. Sonra, Arş'a istiva etti(yöneldi). Güneş'e ve Ay'a, boyun eğdirdi. Her biri (yörüngesinde), belirli bir süreye kadar hareket eder. (Allah), her işi yönetir. Ayetlerini açıklar, umulur ki siz, Rabbinizle karşılaşmaya yakinen inanırsınız.
 
[RAD(13)/2]

(Allah), sizin için Güneş'e ve Ay'a, iki müdavim(görevine devam edici) olarak boyun eğdirdi. Ve yine geceyi ve gündüzü, sizin emrinize verdi.
 
[İBRAHİM(14)/33]
 
(Allah), geceyi, gündüzü, Güneş'i ve Ay'ı, sizin emrinize verdi. Yıldızları da, emrine boyun eğdirdi. Muhakkak bunda, akledecek bir kavim (topluluk) için, ayetler vardır.
 
[NAHL(16)/12]
 
Ve O( Allah) ki, geceyi, gündüzü, Güneş'i ve Ay'ı yarattı, her biri, bir yörüngede yüzerler.
 
[ENBİYA(21)/33]
 
Görmedin mi ki, muhakkak, göklerde ve Arz'da olanlar, Güneş, Ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanlardan birçoğu, Allah'a secde etmektedirler. İnsanlardan birçoğu üzerine de, azap hak olmuştur. Allah kimi alçaltırsa, artık ona ikram edecek yoktur. Şüphesiz Allah, dilediğini yapar.
 
[HAC(22)/18]

Gök'te burçlar kılan (Allah), ne mübarektir. O, orada(Gök'te), (ışık veren)kandiller ve aydınlatan bir Ay kıldı.
 
[FURKAN(25)/61]
 
Görmüyor musun ki, muhakkak Allah, geceyi gündüze, gündüzü de geceye uzatıp-örter. Güneş'e ve Ay'a boyun eğdirdi. Her biri (yörüngesinde), belirli bir süreye kadar hareket eder. Muhakkak Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.
 
[LOKMAN(31)/29]

(Allah), Geceyi gündüze, gündüzü de geceye uzatıp-örter. Güneş'e ve Ay'a boyun eğdirdi. Her biri (yörüngesinde), belirli bir süreye kadar hareket eder. İşte bu şekilde (yapan) Allah, sizin Rabbinizdir ve mülk O'nundur. O'ndan başka (yardıma) çağırdıklarınız, 'bir çekirdek zarına' bile malik olamazlar.
 
[FATIR(35)/13]
 
Biz, ona(Ay'a), menziller(haller) takdir ettik, ta ki, kurumuş bir hurma dalına benzer bir yol izleyinceye kadar.
 
Ne Güneş, Ay'a erişip-yetişebilir, ne de gece, gündüzün önüne geçebilir. Her biri, bir yörüngede yüzmektedir.
 
[YASİN(36)/39-40]
 
(Allah), gökleri ve Arz'ı, hak olarak yarattı. Geceyi, gündüzün üstüne, gündüzü de, gecenin üstüne sarıp-örtüyor. Güneş'e ve Ay'a boyun eğdirdi. Her biri (yörüngesinde), belirli bir süreye kadar hareket eder. Dikkat et! O (Allah), Aziz(üstün-şerefli) ve Ğafur(bağışlayan)'dır.
 
[ZÜMER(39)/5]

Gece, gündüz, Güneş ve Ay, (Allah'ın) ayetlerindendir. Güneş'e ve Ay'a secde etmeyin. Allah'a secde edin, O(Allah) ki, bunları, O yaratmıştır. Şayet O'nun kölesiyseniz, böyle yapın!
 
[FUSSİLET(41)/37]

"Saat (Kıyamet) yaklaştı ve Ay yarıldı."
 
[KAMER(54)/1]
 
Güneş ve Ay, (belirli) bir 'hesap' iledir.
 
[RAHMAN(55)/5]
 
Allah'ın, Sema'yı, yedi tabaka halinde, nasıl yarattığını görmüyor musunuz?
 
Ve bunlar içinde Ay'ı bir 'nur', Güneş'i de (ışık veren) bir 'kandil' kıldı.
 
[NUH(71)/15-16]
 
O zaman ki, göz 'kamaşıp-kayar'.
 
Ay kararır.
 
Güneş ve Ay birleşir.
 
[KIYAMET(75)/7-9]
 
Toplandığı zaman (dolunaya), andolsun!
 
Tabakadan tabakaya bindirileceksiniz.
 
[İNŞİKAK(84)/18-19]
 
Güneş'e ve onun ışığına,
 
(Güneş'i) izlediği zaman Ay'a andolsun.
 
[ŞEMS(91)/1-2]

 
İşte bunca aktarımdan sonra görüyoruz ki, her şey belli bir düzen ve ahenk içinde oluşmuştur.

 
Şimdi gelelim Esmaların Burçlarla olan ilişkisine.
 
Meselenin özü şöyledir; Esmalar için acaba burçlarla bir ilgisi vardır diye bir soru sormak inanılmaz bir hata olur, çünkü en küçük yapı taşı dediğimizi atomlar bile Esmaların  özelliklerin yansıtarak varlığını devam ettirmekte ve diğer her şey ile temas kurmaktadır.
 
Bunu da örneklerle açıklayalım.
 
Yaratılan bir şey söz konusu, burada öncelikle Hayy isminin etkisini görüyoruz, evrende her an yeni yaratılışlar sürmektedir, Hayy etkisi sürekli aktiftir, fakat bu Hayy yansımasını Kayyum ile düzene koyamadıktan sonra, yani yaradılış düzensizce bırakıldığında nasıl bir felaket olacağını düşünmeye bile gerek yoktur.

Aynı oluşun içinde ADL ismini tecellisinden tutun da o yaratılanın kendi özellikleri belirleyen tecellilere kadar daha bir çok Esma birleşerek bütünü oluşturur. 
 
Bunu gezegenlere yöneltecek olursak, onların yaratılış süreçleri ve yörüngelerindeki düzen ve şaşmazlığı Kayyum etkisinden başka neyle açıklanabilir ki?

Elbette ki aldıkları tek etki bu değildir, gezegenleri sıcak veya soğuk olmaları, içlerinde yaşam barındırıp barındırmamaları, ışığa veya karanlığa yakınlıkları gibi sayılamayacak kadar çok etkinin hepsi Esmaların ona yansıyış dereceleriyle belirlenir.
 
İşte tüm bu bilgilerle tüm Evrenin olduğu gibi gezegenlerden atomlara her şeyin taşıdığı mananın, görevlerinin ve özelliklerinin o an üzerlerinde taşıdıkları Esmaların derecesine göre belirlendiğini söyleyebiliriz.
 
Yanlış bir kanı olarak bilinen Burçların Esmalara etki ettiğini değil, tam tersine onların tamamen Esmaların etkisi altında olduğunu söylüyoruz.
 
Esmaların her şeyin başlangıcı ve sonu olan var oluşun her noktasını oluşturan Allahın yansımaları olduğunu unutmazsak Esmaların etkisi dışında hiç bir şeyin olamayacağı fikrini çok daha çabuk düşüncelerimizin temeline yerleştirebiliriz.

Şimdi dönelim Esmaların burçları nasıl etkilediğine;
 
Öncelikle burçları oluşturan gezegenlerin Hangi Esmaların özelliklerini yoğun olarak aldıklarını gösteren kısa bir liste ile başlayalım.
 
MERKÜR: Azim, Muhsi, Rauf, Basir, Melik, Habir, Veli, Semi, Muid.

VENÜS: Musavvir, Vedüd, Kavi, Gani, Hasib, Hafid, Mümin, Vahhab.

GÜNEŞ: Hu, Muizz, Muzill, Muhyi, Hayy, Kayyum, Macid, Nur, Hakk, Evvel, Baki, Selam.

MARS: Cebbar, Kahhar, Celil, Mecid, Aziz, Muktedir, Vali, Muntakim, Malikul Mülk, Muksid, Darr, Varis, Mumit, Kaviyy, Vahid.

JÜPİTER: Basıt, Rezzak, Samed, Gaffar, Vekil, Vacid, Muteali, Berr, Nafi, Adl, Kabız, Gafur, Tevvab, Gani, Aliyy, Hafiz.

SATÜRN: Mukit, Vasi, Mukaddim, Muahhir, Mani, Sabur, Kerim, Zül Celali vel İkram, Metin, Kadir, Kuddus, Hakim, Mürid, Alim.

URANÜS: Hakim, Ahir, Muğni, Reşid.

NEPTÜN: Şehid, Halim, Latif, Mucib, Batin.

PLUTO: Mütekebbir, Halik, Bari, Bais, Mubdi, Bedii, Kebir.

DÜNYA: Zahir, Cami.

AY: Rahman, Rahim, Afuvv, Batın, Şekür, Muheymin, Hafiz, Rakib.
 
Elbette bu liste sadece Esmaların o gezegenlere yansıttıkları başlıca etkiler göz önüne alınarak hazırlanmıştır.

Bunların dışında hepsinin var oluşu, birbirleri ile olan uyumları ve açıları, etkileşimleri gibi bir çok etken bambaşka Esmaların karışımlarıyla mümkün kılınmıştır.

 
Şimdi gelelim Esmaların burçlar üzerinden genel olarak etkilerine.
 
KOÇ: El Cebbar, El Kahhar, El Fettah, El Muhdi, El Muktedir

BOĞA: El Metin, El Kaadir, El Muahhir, El Ganiyy, Es Sabur, El Hakk

İKİZLER: Es Semi, Eş Şehid, El Mukaddim, El Basir

YENGEÇ: Er Rahim, El Habir, El Hafiz, El Veli

ASLAN: El Mütekebbir, El Azim, El Muhyi, En Nur

BAŞAK: Er Rakib, El Hakim, El Muhsi, El Kayyum

TERAZİ: El Adl, El Latif, El Halim, El Vedud, El Muksit

AKREP: El Bais, El Muid, El Mümit, El Varis

YAY: El Kerim, El Ganiy, El Mugni, El Basıt

OĞLAK: Ed Darr, El Mani, El Kaabid, El Muahhir

KOVA: El Alim, El Muhsi, Ed Darr, El Mukaddim

BALIK: El Habir, El Batın, En Nafi
 
Tüm burç yorumlarında olduğu gibi burada şu mantığı unutmamamız gerekir.

Bu Esmalar manaları ile bu burca ait bilinçlere genel anlamda tezahür etmektedir, yani nasıl Yengeç burcu AY etkisiyle bu burca ait kişilere belli özellikler veriyorsa fakat bu özellikler doğum yeri, zamanı gibi birçok etkiyle farklı özellikler taşıyorsa esmalarda da durum böyledir. 

Yengeç burcundan birinde Rahim etkisi daha fazlayken bir diğer kişide Veli etkisi fazla olabilir.

Bu bilgi ışığında aynı burç yorumlarında olduğu gibi Genel olarak burçlara göre yapılan Esma çalışmaların da Ana özelliklere göre çalışma yapılır ve o hafta veya ay zarfında o burcun etki alacağı durumlara genel çözümler bulunmaya çalışılır.

Yani dünyadaki.1.000.000.000 kişi yengeç burcuysa, her biri için Hazırlanacak Esma etkisi ana temada aynı, fakat karşılaşacakları etkilere verecekleri tepkiler ve izleyecekleri yolda farklı olacaktır.
 
Gezegenlerin ana yansımalarına göre yapılan çalışmalar kişi için elbette harika açılımlar olacaktır, fakat nasıl Astrolojide burcuyla ilgili bilgi almak isteyen kişiye hakkında detaylıca tüm ayrıntılar göz önüne alınarak hazırlanacak bir doğum haritası çalışması öneriyorsak Esmalar konusunda da Kişiye özel yapılacak Ayrıntılı bir çalışmayı öneririz, ancak bu şekilde tüm noktalara temas sağlanabilir. 

Sevgi ve Saygılarımla

Levent AKKAYA / Rota Akademi 
 

 

Sosyal paylaşım alanlarında veya yüz yüze gerçekleşen çalışmalarımızla birbirimize ulaşabilsek de biliyorsunuz ki bu alanlar farklı nedenlerle kısıtlanabiliyor, bu yüzden aşağıdaki linke tıklayıp, iki dakikanızı ayırarak ücretsiz olarak site üyemiz olursanız, her şeye rağmen bu kanaldan buluşabilir ve sizi aktivitelerimizden haberdar edebiliriz. 

 
ESMA ÜL HÜSNA ANAHTAR ÇALIŞMALARI

Anahtar çalışmaları, kişiye özel bilgiler kullanılarak hazırlanan 41 günlük harika çalışmalardır. Detaylı bilgi için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz. 

 
KİŞİYE ÖZEL MÜSELLES / VEFK ÇALIŞMALARI
(Marifetli Kareler)

Yaşam yolunuzda hedeflerinizle uyum içinde ilerlemenizi sağlayacak harika bir frekans düzenleyici olan Vefk dediğimiz uyum karelerini tamamen kişiye özel bilgilerinizle, sevgiyle taşıyacağınız objelerin üzerinde sizin beğeninize sunuyoruz.

Detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri inceleyebilirsiniz. 


 
 
REİKİ VE ENERJİ İNİSİYASYONLARI / UYUMLAMALAR

Reiki Evrensel yaşam enerjisinin hayatımızın her yönüne bilinçli olarak yönlendirilmesi şeklinde açıklanabilecek mükemmel bir öğretidir.

Reiki çalışmalarımızla ilgili detaylı bilgi almak için aşağıdaki linkleri tıklayabilirsiniz. 


 
 
İLETİŞİM ve RANDEVU

Sevgili dostlarım, çalışmalarımız hakkında bilgi almak ve / veya randevu oluşturmak için aşağıdaki iletişim bilgilemizden bize ulaşabilirsiniz. 
 
Yurt dışından çalışmalarımıza katılmak ve görüşmek isteyen dostlarımız numaramarımızı kaydederek bize whatsapp uygulamasından veya mail ile ulaşabilirler. Yurt dışı aramaları tarafımızdan yapılmamaktadır. 

Whatsapp iletişimlerinizde uzun cevap gerektiren sorularınız için telefonla konuşarak iletişim kurmanızı rica ederiz, sizleri bekletmek istemeyiz. 

Gsm / Whatsapp : 0533 682 78 78 (11:00 - 19:00)

E-mail : levent@rotaakademi.com

Selam ve sevgiyle

Levent Akkaya / Rota Danışmanlık

Çalışma saatlerimiz, Pazar günleri hariç, saat 11:00 - 19:00 arasındadır.

Telefonla iletişim konusunda bu saatlere özen göstermenizi rica ederiz.

Kısa mesaj ve mail ile her zaman bize ulaşabilirsiniz.