Kundalini Reiki Eğitim ve İnisiyasyonu

449.58 TL
Ürün Detayları:
KUNDALİNİ REİKİ EĞİTİM ve İNİSİYASYONU 

(Uzaktan veya Yüz yüze Eğitim - Uyumlama)

Dünya'nın her neresinde olursanız olun Kundalini Reiki'ye uzaktan uyumlanabilir, eğitiminizi telefonla veya mail olarak alabilirsiniz, ulaşım kolaylığınız varsa İstanbul / Bostancı eğitim salonumuzda sınıf inisiyasyonlarımıza dahil olabilirsiniz. 
 
Levent Akkaya - Reiki Master / Teacher


Kundalini Reki, Reiki enerji çalışmaları içinde hızlı uygulanışı, çabuk ve güçlü etkisiyle her zaman merak edilen bir sistem olmuştur. 

Kundalini Reiki çalışmaları ile ilgili genellikle merak konusu olan soruları aşağıda yanıtlamaya çalıştık, bu sayede bu sisteme İnisiyasyon (uyumlanma) kararınızı daha net verebilir, yaşamınızın hangi yönlerinde bu harika sistemi kullanabilceğinizi net olarak belirleyebilirsiniz. 

 
REİKİ NEDİR ?

Reiki, şifa ve ruhsal çalışma tekniklerine dayanan binlerce yıllık bir öğretidir. 

Reiki, doğası gereği ruhsal bir çalışma olmasına rağmen, hiçbir dine ya da inanca bağlı değildir. Uygulaması kolay ve etkileri çok güçlü olan ruhsal bir deneyimdir. Fiziksel etkilerinin yanı sıra uygulayıcılarda psişik duyuları güçlendirir, ruhsal farkındalığın artmasını sağlar.       
 
Reiki’yi öğrenmek kişinin entelektüel kapasitesine bağlı değildir. Öğretmenden öğrenciye inisiyasyon denilen bir yöntemle kolaylıkla aktarılır. Uzun süren uygulamalar ya da değişik ruh halleri gerektirmez. 

Reiki, kişinin yeteneklerine dayanmayan, Evrensel şifa enerjisiniin saf halidir. Bu nedenle herkes kolaylıkla öğrenebilir. 

Uygulama bir kere öğrenildikten sonra ömür boyu kullanılabilir. Hem kendinize hem başkalarına kullanılabilir olması avantajlarından biridir.
 
Evrensel enerjinin bu bilinçli kanalı ihtiyacınıza göre fizilsel, zihinsel, ruhsal ve duygusal alanlarda yarar sağlar. 
 

KUNDALİNİ REİKİ NEDİR ?

Kundalini Reiki oldukça sade ve çok etkili bir enerji sistemidir. Temeli, vücuttaki enerji kanallarının ve chakraların açılması ve niyet ederek kendimize yada başkalarına enerji vermeye dayanır.

Bizler ve dünyada yaşayan tüm canlı varlıklar yerküre enerjisini 1. chakradan (kök chakra) vücudumuza alırız. 

Bu enerji tüm chakraları ve ana enerji kanallarını dolaşarak tepe chakaradan çıkar. 

Kundalini enerji kanalı kök chakrada başlar ve tepe chakrada son bulur. 

Kundalininin açılmasıyla chakralar tam olarak temizlenir ve enerji kanalları açılır. Bu şekilde vücuda giren yerküre enerjisi artar, bu enerji chakraları daha çok besler ve devam ettiği enerji kanallarını açar. Kundalini enerjisine kundalini ateşi de denir.

Yaşayan her formda kundalini enerjisi mevcuttur, bu enerjinin yoğunluğu ve akış hızı o formun mevcut tüm özelliklerini ve gelişim tarzını belirler, bu gelişim sadece fiziksel değil ruhsal tekamülün de anahtarıdır. 

Kundalini Reiki Dünya kaynaklı bir enerji olduğundan içinde yaşadığımız bu sistemin maddi ve manevi kaynaklarına uyumu en iyi olan enerji sistemi olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. 
 
Özellikle ilk üç çakramızı güçlendiren bu sistem, korkularımızı, fiziksel enerjimizi, üreme gücümüzü, maddi hakimiyetimizi, aile kavramlarını, kendimize güvenimizi ve değerlerimizi ilgilendiren tüm konularda bize harika açılımlar verir. 
 
Yanı sıra yerküre enerjini kullandığımız bu sistem, bizim çalışmalarında ''enerjiyi hissetmek ve hissettirmek'' isteyen tüm Reiki uygulayıcılarına başlıca önerimizdir.  
 
 
UYUMLAMA (inisiyasyon) NEDİR ?

Uyumlama (inisiyasyon) bu enerjinin kendi adına kullanımı ve başkalarına aktarılması için  gereken sistemin inisiyatör tarafından öğrenciye aktarılması anlamına gelir. 

Bizim kültürümüzde eskilerin ''El vermek'' olarak adlandırdığı sistemin spiritüel yolla uygulanışıdır.

İnisiyasyona (Uyumlamaya) katılmak için uzun süren meditasyon vs. gibi teknikler uygulamış olmanız ya da özel yeteneklere sahip olmak gerekmez.

Öğretmenden öğrenciye belli kurallar dahilinde bu enerjinin aktarımı yapar ve uyumlanma sürecinde karşılaşacağı her soruya cevap vermekle yükümlüdür. 
 

UZAKTAN UYUMLAMA İNİSİASYONLAR İÇİN DOĞRU BİR YOL MUDUR?

Enerji evrenin temel yapı taşıdır, dönüşümleriyle sürekli artan ve farklı titreşimleriyle yeni adlar alan bu büyük güç zamandan ve mekandan muhaftır.

İstenilen her yerde ve amaçta belli sistemler dahilinde kullanılabilir ve aktarılabilir.

Enerjide yakınlık ve uzaklık etkisi, temas yada temassızlık gibi fiziki etkenlerin gerekliliğinden söz edilemez, bu etkenler onun varlığını ve hareketini kısıtlayamaz. Bu yüzden uzaktan yapılan uyumlamalar ve temas ile yapılan uyumlamalar arasında hiç bir fark yoktur. Aktarım ve gerçekleşen sonuç tamamen aynıdır.

Tüm enerji sistemlerinde var olan uzaktan şifa, aktarım çalışmalarındaki mantık ve işlev  uyumlamalarda da geçerlidir.

Zaten inisiyasyon adayı uyumlanma sürecindeki hissedişi ve aktarımlarda yaşadığı deneyim ile enerjinin varlığını ve akışını algıladığında bu soru tamamen ortadan kalkacaktır. 
 

KUNDALİNİ REİKİ NEDEN ÜÇ SEVİYEDİR ?
 
Kundalini Reiki hızlı ve güçlü bir enerjidir, üç seviyelik inisiyasyon (uyumlama) süreci bu enerjinin vücudunuzda en iyi ve uyumlu şekilde çakralarınızı temizleyip ögrenciyi kademeli olarak aktarıma hazırlamak amacı gütmektedir. 

Kundalini Reikide her aşamada değişik bir bölüm Kundalini Reiki Enerjisine hazır hale getirilir.


Bu Gelişim Şöyledir 
 
Kundalini Reiki - Seviye 1

Kundalini Reiki 1. Seviye uyumlamasında çakralardaki bütün düğümler / blokajlar açılır (kök çakra hariç). 

Ana enerji kanalı, tepe çakradan kök çakraya kadar temizlenir ve Kundalini Reiki 2. seviye uyumlaması sırasında gerçekleşecek olan Kundalini Uyanışı’na hazırlanır. 

Kalp çakrası genişler ve ellerden Taç çakraya kadar uzanan enerji kanallarındaki tıkanıklıklar açılarak Reiki enerjisinin akışı mümkün hale gelir. 

 
Kundalini Reiki - Seviye 2

Kundalini Reiki 1. seviye uyumlamasının etkileri güçlendirilir ve kök çakra açılır, üçüncü göz çakrası genişler. 

(Bu uyumlama için, Kundalini Reiki 1 uyumlamasından en az 2 gün sonrası önerilir)

 
Kundalini Reiki Seviye - 3 ( Master )

Kundalini Reiki Master seviye uyumlamasıyla, önceki uyumlamaların etkilerini güçlendirilir ve Boğaz, Solar Pleksus, Hara çakraları ve Kök çakra iyice genişler.

(Bu Uyumlama seviyesi için Kundalini 2 Uyumlamasından
en az 5 - 7 gün sonrası önerilir)
 

KUNDALİNİ REKİ NERELERDE KULLANILIR ?

Kundalini Reki seviyelerinin her birinde giderek yükselen biri kullanım alanı ve etki elde edersiniz, fakat aktarım yapmak için tüm sevilelerin tamamlanması beklenmez, ilk seviyeden itibaren enerjiyi hissederek aktarım çalışmalarınıza başlayabilirsiniz. 

Seviyelere göre kullanım çalışmaları şöyledir;


Kundalini Reiki 1. Aşama

1. Başka birine şifa vermek 
 
2. Uzaktan şifa verme ve kendi kendine şifa 
 
3. Bir evi / odayı temizlemek

4. Karmik bağları şifalandırmak 

5. Durum / nitelik şifalandırmak 

 
 
Kundalini Reiki 2. Aşama

Bu aşamada Kundalini Reiki 1. Seviyede kullandığınız sistemler gücünü arttırarak devam eder. Ayrıca bu aşamayla beraber artık Şifa sistemin biri parçası olarak Kundalin Ateşini de kullanırsınız.

Kundalini Reiki 2. Aşamada Uygulamaya başlayacağınız Kundalini meditasyonu enerji kanallarınızın daha açık ve işlevsel olmasını sağlayacaktır. 

 
Kundalini Reiki 3. Aşama 

Bu aşamayla beraber yukarıdaki seviyelerde bulunan tüm çalışmalar çok daha güçlü bir hale gelmiş ve enerji kanalları tamamen açılımıştır. 

Kundalini Reiki Master seviyede artık başkalarını da bu enerjiye İnisiye etme (uyumlama) yetkisini kazanmış olursunuz.
 
Ayrıca bu aşama inisiasyonunda aşağıdaki uyumlamaları bir kerede başka bir çalışmaya gerek olmadan doğrudan almış olursunuz.

Pırlanta Reiki 

Kristal Reiki 

DNA Reiki 
 
Doğum Travması Reikisi 
 
Konum Reikisi 
 
Geçmiş Hayat Reikisi 


 
İNİSİYASYON (UYUMLAMA) NASIL YAPILACAK ?
 
Kundalini Reiki İnisiyasyonu yurt içi veya yurt dışı tüm lokasyonlardan uzaktan inisiye olabileceğinizi bir sistemdir. 

Ayrıca kişisel olarak İstanbul / Bostancı Eğitim merkezimizde Yüz yüze eğitim ve inisiyasyonumuza katılabilirsiniz. 


Kundalini Reki İnisiyasyonu Özellikleri Açısından Değerlendirildiğinde; 

Etkisi güçlü ve işlevseldir. 

Karmaşık ritüellere gerek duyulmaz, İnisiyasyon size öğeretilecek şekilde içten bir niyet ile başlar ve enerji aktarımı yaklaşık 10 - 15  dakika kadar sürer, her seviye için bu geçerlidir. 

İnisiyasyon (uyumlama) süreci öğrenciye detaylı olarak anlatılmaktadır.

İnisiyasyon öncesi mail veya telefonla uyumlama hakkında bilgi verilecek, inisiyasyon öncesi ders notlarınız ve inisiyasyon sonrası sertifikanız ilettiğiniz mail adresinize gönderilecektir. 

İstanbul / Bostancı eğitim ofisimizde kişisel olarak yüzyüze eğitim ve inisiyasyon alabilirsiniz, inisiasyon sonrası belgeniz ve eğitim notlarınız elden teslim edilir. 
 
 
MASTER SEVİYEDE SERTİFİKA VERİLECEK Mİ ?

Elbette, Kundakini master seviyenizi aldıktan sonra içinde soy ağacı bilginizin de olduğu Sertifika ve Katılım Belgeniz mail adresinize yüksek çözünürlüklü JPG. formatında gönderilecektir, böylece siz de belli bir soy ağacına bağlı yetkin bir kullanıcı ve İnisiyatör olacaksınız. 

Yüzyüze eğitim ve inisiyasyonlarımızda ders kitapçığınız ve sertifikanız elden teslim edilir. 
 
 
NASIL KATILABİLİRSİNİZ ?

Katılım için aşağıdaki yollardan biri ile ücterinizi ödedikten sonra sayfa sonundaki iletişim yollarından bize ödeme bilgisini ve size ulaşacağımız telefon veya mail adresini iletmeniz yeterlidir. 

Konu hakkında detaylı bilgi almak veya kaydınızı yaptırmak için telefonla veya mail ile bize ulaşabilir veya aranmak istediğinizi belirten bir sms yahut mail gönderebilirsiniz, en kısa zamanda size dönüş yapılacaktır.  ŞİMDİ KENDİNİZE MUHTEŞEM BİR HEDİYE VEREBİLİRSİNİZ !
 

KUNDALİNİ REİKİ EĞİTİM ve İNİSİYASYONU (3 SEVİYE DAHİL)

450 TL  BİLGİ - RANDEVU /  İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Tüm çalışmalarımız hakkında bilgi ve randevu talepleriniz için iletişim numaramızdan veya mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz.
 
Çalışmalarımıza Yurt içi veya Yurt dışı tüm lokasyonlardan telefonla veya mail aracılığıyla, bilgi ve isteklerinizi ileterek uzaktan katılabilirsiniz. 
 
Mail iletilerinizde lütfen isim - soyad, konu, istek hakkında bilgi veriniz. Sizinle telefonla iletişime geçmemizi istiyorsanız iletişim numaranızı ve uygun aranma saatlerinizi iletmeyi unutmayınız. ( 11:00 - 19:00 Arası ) 
 
Yurt dışı aramaları tarafımızdan yapılamamaktadır. Sizler bize iletişim numaramızdan ulaşabilir veya mail gönderebilirsiniz. 
 
Telefon görüşmeleri size en doğru bilgiyi vermek amacıyla bizzat Levent Akkaya tarafından yapıldığından, eğitim, seminer veya tespit görüşmeleri esnasında meşgul olabilir, yahut o an için cevaplanamayabilir. Lütfen bu gibi durumlarda çağrı tekrarından kaçınalım. Aramanız görüldüğünde en uygun zamanda size dönüş yapılacaktır. 
 
Site iletişim veya mail ile bize yapılan gönderiler sayfa güvenlik standartları gereği bazen spam olarak algılanabiliyor, talebiniz hakkında yazılı veya arama olarak belirttiğiniz zamanda size geri dönüş yapılmadıysa lütfen bize doğrudan telefonla ulaşınız. 
 
Çalışmalarımıza katılan veya ilk defa görüşeceğimiz dostlarımız, lütfen uzun uzun cevaplamamız gereken sorularınız için telefonla bize ulaşınız, ne yazık ki uzun cevaplar yazmamız gereken mail veya mesajla iletilen sorulara - bilgi isteklerine yoğunluğumuz dolayısıyla hemen karşılık veremiyoruz. 

Yurt dışından bize ulaşmak isteyen dostlarımız telefon numaramızı kendi telefonlarına kayıt ederek Whatsapp uygulamasından bize ulaşabilirler.

Sevgiyle
Levent Akkaya


Çalışma saatlerimiz, Pazar günü hariç, saat 11:00 - 19:00 arasındadır.

Telefonla iletişim konusunda bu saatlere özen göstermenizi rica ederiz. Kısa mesaj ve mail ile her zaman bize ulaşabilirsiniz. 


İLETİŞİM BİLGİLERİ 

GSM / Whatsapp  : 0533 682 78 78 


E- Mail  : levent@rotaakademi.com 
 
Kundalini Reiki Eğitim ve İnisiyasyonu